Utenos rajono
savivaldybė

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2018-09-27   [2018-09-27]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 11
Čepukas Raimundas, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Kuliešienė Gražina, Kazela Vytautas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Udras Kęstutis ,
Susilaikė: 4
Pakajavas Darius, Kaukėnas Marijus, Kelevišius Raimundas, Griškevičius Gediminas Valdas,
Prieš: 0


2.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Čepukas Raimundas, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Kuliešienė Gražina, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 3
Pakajavas Darius, Kaukėnas Marijus, Miliauskas Robertas,
Prieš: 0


3.Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Udras Kęstutis ,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.Dėl Utenos rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Čepukas Raimundas, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.Dėl pritarimo projektui „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti pramonės rajono pasiekiamumą“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Lankauskas Vaidas, Žukas Algirdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 6
Pakajavas Darius, Kaukėnas Marijus, Kelevišius Raimundas, Miliauskas Robertas, Griškevičius Gediminas Valdas, Udras Kęstutis ,
Prieš: 0


6.Dėl Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 1
Griškevičius Gediminas Valdas,
Prieš: 2
Pakajavas Darius, Kaukėnas Marijus,


8.Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Žukas Algirdas, Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 3
Pakajavas Darius, Kaukėnas Marijus, Miliauskas Robertas,
Prieš: 0


9.Dėl nekilnojamojo turto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo   Išsamiau


11.Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utenoje) nuomos sutarties atnaujinimo su viešąja įstaiga „Bruneros“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 10
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Katinas Alvydas , Kazela Vytautas, Lankauskas Vaidas, Žukas Algirdas, Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas,
Susilaikė: 5
Kuliešienė Gražina, Kelevišius Raimundas, Miliauskas Robertas, Udras Kęstutis , Stasiulionis Nerijus,
Prieš: 2
Pakajavas Darius, Kaukėnas Marijus,


13.Dėl Utenos rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


18.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-254 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Čepukas Raimundas, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Udras Kęstutis , Valinčius Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.Dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvąjį automobilį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Katinas Alvydas , Kazela Vytautas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 7
Čepukas Raimundas, Pakajavas Darius, Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas,
Prieš: 0


21.Dėl Utenos rajono savivaldybės vienkartinės išmokos gimus vaikui Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22.Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl elektromobilių įkrovimo prieigų plano Utenos rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Čepukas Raimundas, Keraminas Virginijus, Grincevičius Albinas, Jasiūnas Vilius , Pakajavas Darius, Katinas Alvydas , Kuliešienė Gražina, Kaukėnas Marijus, Kazela Vytautas, Kelevišius Raimundas, Lankauskas Vaidas, Miliauskas Robertas, Žukas Algirdas, Griškevičius Gediminas Valdas, Spietinis Jonas , Šinkūnas Darius , Macelienė Roberta, Udras Kęstutis , Urbonas Žydrūnas , Valinčius Vidmantas, Stasiulionis Nerijus,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24.Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą   Išsamiau


25.Informacija apie Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo 2016-2018 metais programos vykdymą   Išsamiau